Genoemde prijzen :

Alle prijzen met uitzondering van diverse zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven, en voor 0 tot 3 dagen, iedere dag hierna rekenen wij 15% van de huurprijs tenzij anders is overeengekomen en vermeld is op de order.
Wanneer u voor langere tijd of in grotere getallen iets wilt huren, neem dan contact met ons op voor een offerte.   Offerte’s zijn voor beide partijen vrijblijvend.  Het gehuurde is gereserveert tot de offerte is bevestigd of tenzij anders is aangegeven op de order.   De genoemde prijzen zijn exclusief transport en opbouwen tenzij anders is aangegeven.

Bezorgen :

Bij bezorging dient hulp aanwezig te zijn voor het helpen van het lossen, laden of opbouwen van tenten of andere zaken. Het aantal personen zullen we op de order vermelden. Indien er geen hulp vereist is of anders is afgesproken zal ook dit op de order vermeld zijn .
Indien niet voorzien word in deze noodzakelijke hulp zullen de kosten hiervan in rekening gebracht worden. Tenzij anders afgesproken en vermeld op order worden de goederen tot  maximaal 10 meter van de straat af bezorgd. Bij leveren of opbouw binnen of buiten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden bij het beschadigen van uw eigendom.  Wij zullen natuurlijk ten alle tijde zeer voorzichtig zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed.
De waarborgsom wordt in evenredigheid vastgesteld met de waarde van het verhuurde en dient bij levering of vooraf per bank voldaan te worden evenals de huur en eventuele emballage. Bij retour goederen en controle word de waarborg en eventuele emballage terug gegeven contant of bij overboeking per bank.

 

 

Materiaal :

Het materiaal dient schoon, droog en compleet zonder schade gesorteerd in eventuele verpakking ingeleverd te worden en klaar te staan op afgesproken tijdstip bij ophalen.

Servies, bestek, glaswerk dient zoals aangeleverd in de goede kratten en met de juiste aantallen gesorteerd te zijn. Alles word geleverd uit de  afwasmachine , Het kan dan ook voorkomen dat op glaswerk , servies of bestek watervlekken voorkomen. Indien u wenst kunnen wij voor u ook het materiaal polijsten. Het extra behandelen van materialen brengen meerkosten met zich mee en is niet standaard. Dit zal dan ook op de offerte aangegeven worden.  Ook andere goederen die retour  worden gegeven moeten met de juiste aantallen in de juiste kisten , kratten  of andere verpakkingen gesorteerd worden retour gegeven.

 

Op de dag van afbouw van tenten dient deze bezem schoon te zijn op het afgesproken tijdstip.

Het aanbrengen van stickers / tape of dergelijke op onze tenten, goederen en of verpakkingsmaterialen is verboden. Het verwijderen en schoonmaken hiervan is een tijdrovende klus en de kosten hiervan zullen aan u worden doorberekend.

Breuk:

Indien er schade of breuk is ontstaan aan het gehuurde zult u dit zonder dit door ons te vragen , toch aan ons direkt doorgeven.

Door transport kan het zijn dat goederen beschadigd raken. Daarom moet altijd  bij levering of zelf ophalen de goederen direkt gecontroleerd worden. Zo kunnen wij eventueel een vervangend product regelen. Indien er breuk of een defect aan de goederen is en u dit niet meteen meld word ervan uitgegaan dat de goederen door of tijdens  gebruik van de klant de goederen defect zijn gegaan. De kosten van reparatie of vervanging zullen op de huurder verhaalt worden.

Op en afbouw algemeen :

Bij op en afbouw van onder andere tenten, springkussens, attracties,  en andere goederen moet de plaats van op en afbouw goed bereikbaar zijn. De plaats van op en afbouw moet ook ontdaan zijn van opstakels zodat er geen hinder en of vertraging ontstaat . Indien de op en afbouwplaats niet bereikbaar is met bus of vrachtauto zal de klant dit moeten melden zodat wij hier samen een oplossing in kunnen vinden.

Op en afbouw grotere tenten .

Bij het opbouwen van grotere tenten is het zeer belangrijk dat de plaats van opbouw en de weg erheen bereikbaar is met onze vrachtauto’s. Ook is het van groot belang dat er genoeg plaats is rondom de te bouwen tent. Dit vooral op verharde terreinen waar wij de tenten moeten verankeren met ballast blokken. Deze blokken wegen tussen 1250 en 2000 kg en moeten naast de tent worden gezet met onze manitou heftruck. Indien u hier niet zeker van bent kunnen wij altijd terplaatse komen kijken.

We gaan ervan uit dat de tent kan opgebouwd worden direct naast onze vrachtauto. De ondergrond vlak is en dat het terrein vrij is van obstakels. Zeer belangrijk dat het terrein niet drassig is zodat wij niet komen vast te zitten met onze auto’s.

Indien uw terrein hier van afwijkt dit doorgeven aan ons. Wij moeten dan maatregelen nemen wat betreft onderbouwen vloer en tent. Eventueel oprijplaten of dergelijke gebruiken.

tijden :

Op en afbouwtijden zijn in overleg. De tijden op de offerte zijn slechts een richtlijn. hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  De prijzen op de offerte zijn gebaseerd op normale op en afbouwtijden. Wachturen en vertraging door bevoorbeeld geparkeerde auto’s of andere opstakels of belemmeringen in of buiten de tent of ander gehuurde, kunnen aan u worden doorberekend.

Als er door you-rent  verlichting , noodverlichting , verwarming of andere elektrische instalatie’s geleverd worden , dient huurder voor voldoende stroompunten te zorgen zodat deze installatie’s / verlichting bedrijfsklaar kunnen worden gemaakt. Deze dienen aanwezig te zijn tijdens op en afbouw.

Indien you-rent gehuurde artikelen zal opbouwen , installeren ophangen en dergelijke in opdracht van de klant , zal dit altijd op de order vermeld staan. Indien dit niet vermeld staat op de order zal de huurder / klant zelf zorgen voor op en afbouw , installatie van het gehuurde.

winter :

 

Als er in de wintermaanden kans is op sneeuw of vorst. Dan  is het belangrijk dat de tenten  sneeuw en  vorstvrij  gestookt  worden.  Van op tot afbouw.  De huurder is verantwoordelijk voor het sneeuwvrijhouden van de tent.                                                                    De verankering van de tenten gebeurt met grondpennen. De huurder is verantwoordelijk voor leidingen en andere zaken in de grond. Aanbeveling een KLIC melding te laten maken bij het kadaster.

veiligheid :

Als wij klaar zijn met het opbouwen van de tenten  zullen deze meestal worden gekeurd ! Wij bouwen onze tenten en andere zaken op volgens de bouwboeken . deze boeken zijn tuv en nen gecertificeert en gekeurd.

Daarom is het verboden veranderingen aan de tenten aan te brengen. Zoals spanbanden losmaken, stangen , buizen of zijwanden  te verwijderen. Ook zware spullen aan het dak  van de tent hangen,  zoals bijvoorbeeld licht en geluids installatie , decoratie .       Indien iets in de weg zit zijkanten open moeten of decoratie ophangen , altijd overleggen met you-rent.

 

Opslagruimtes storage boxen:

De opslagruimtes dienen per maand vooruit betaald te worden. Er is een borg van 2 maanden huur te voldoen voor het intrekken in de opslagruimte.  Er is een opzegtermijn van 1 maand indien er niet van te voren een bepaalde huurperiode is afgesproken. Inverband met de veiligheid is het niet toegestaan om brandbare vloeistoffen , gasfles , jerrycan brandstof enz. in de opslagruimte op te slaan.