Alle prijzen met uitzondering van diverse zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven, en voor 3 dagen, iedere dag hierna 15% van de huurprijs.
Wanneer u voor langere tijd of in grotere getallen iets wilt huren, neem dan contact met ons op voor een offerte.

Genoemde prijzen

De genoemde prijzen zijn exclusief transport en opbouwen tenzij anders is aangegeven.
Bij bezorging dient hulp aanwezig te zijn voor het helpen van het lossen, laden of opbouwen van tenten.
Indien niet voorzien word in deze noodzakelijke hulp zullen de kosten hiervan in rekening gebracht worden. Tenzij anders afgesproken worden de goederen tot 10 meter van de straat af bezorgd.

Materiaal

Het materiaal dient schoon, droog en compleet zonder schade gesorteerd in eventuele verpakking ingeleverd te worden, of klaar te staan op afgesproken tijdstip bij ophalen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed.
De waarborgsom wordt in evenredigheid vastgesteld met de waarde van het verhuurde en dient bij levering voldaan te worden evenals de huur en eventuele emballage. Bij retour goederen en controle word de waarborg en eventuele emballage terug gegeven.

Wijzigingen in prijs en model, evenals druk en zetfouten voorbehouden.